Vasking av klubbhuset

Vasking av klubbhuset går på rundgang blandt de forskjellige lagene, hvor lagene har en uke om våren og en uke om høsten.

  • Hele huset og salgsbua bør vaskes/kostes 2 ganger per uke.
  • Rydd også banen for søppel, flasker, klær.
  • Vaskeutstyr finnes i første dør til venstre innenfor ytterdøra.
  • Vann kan hentes på kjøkken eller i dusjene.
  • Tøm vaskevannet i sluken ved vannkranen ute (klosettene kan gå tett).
  • Etterfyll toalett/tørkepapir og såpe.
  • Brukte mopper og kluter legges i den grønne plastkassen som står på golvet på «vaskerommet».
  • Rosa klut på klosettene. Gul klut til resten.

Vaskeliste 2018

Uke Lag
14 Knøtt
16 Senior Herrer
17 Senior Kvinner
18 Gutter 12-1
19 Gutter 12-2
20 Gutter 12-3
21 Jenter 12
22 Gutter 13
23 Gutter 16
24 Gutter 14
25 Jenter 14
26 Jenter 17
29 Jenter 17
30 Jenter 14
31 Gutter 14
32 Gutter 16
33 Gutter 13
34 Jenter 12
35 Gutter 12-3
36 Gutter 12-2
37 Gutter 12-1
38 Jenter/Gutter 10
39 Senior Kvinner
40 Senior Herrer
Powered by: Bloc